"De cursus is inhoudelijk sterk, leerzaam en heel toegankelijk"

Saskia de Graaf

Saskia de Graaf is jeugdwerker in de Protestantse gemeente De Brug in Amersfoort. Samen met haar collega Esther van Maanen gaf zij de eerste Parenting Course in Nederland. De cursus bleek te voorzien in een grote behoefte.

Waarom zijn jullie de Parenting Course gaan geven?
“Esther heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de behoeften van gezinnen binnen onze gemeente. Daaruit bleek dat ouders vooral op zoek zijn naar informatievoorziening en ondersteuning op het gebied van opvoeding. Zo kwamen we op het idee om in onze kerk een cursus te gaan aanbieden. We hebben vervolgens verschillende cursussen bekeken. Toen we op het materiaal van de Parenting Children Course stuitten, wisten we: ‘Dit is het!’. Het steeg er inhoudelijk en qua werkvormen bovenuit.”

Jullie gingen van start, en toen?
“Er deden twaalf ouders mee. Die kwamen binnen via Facebook, een kerkdienst en op persoonlijke uitnodiging. Een mooie mix mensen, heel verschillend. Er deden stellen mee, alleenstaande ouders en bijvoorbeeld een ouder waarvan de partner en kinderen niet geloven. De cursus sloeg geweldig aan. De reden? Het is geen Amerikaanse ‘Volg deze zeven stappen en dan word je absoluut een geweldig gezin’-cursus maar een cursus waarin ruimte is voor gebrokenheid en kwetsbaarheid. Mede daardoor ontstond er ook een band binnen de groep ouders. Zij waarderen de cursus positief. Ze noemen de Parenting Course inhoudelijk sterk, leerzaam en heel toegankelijk.”

Oké, de Parenting Course werkt dus en wat nu?
“We willen onze kennis en positieve ervaringen graag delen met zoveel mogelijk kerken in Amersfoort. En dan vervolgens van daaruit, al dan niet gezamenlijk, de cursus uitbreiden naar scholen. We geloven dat kerken zo een positief, helder licht kunnen laten schijnen in hun buurt. Met de Parenting Course hebben we goud in handen; het is een prachtige manier van investeren in gezinnen.”

Wat deed de cursus met jou persoonlijk?
“Ik heb drie kinderen tussen de drie en twaalf jaar. Dat maakte de cursus ook voor mijzelf heel bruikbaar en inspirerend. Ik keek kritisch naar mijn eigen manier van opvoeden en ging ook zelf aan de slag met een aantal tips. Zo heb ik thuis bijvoorbeeld een nieuw wekelijks ritueel ingevoerd; iedere vrijdag eten we pizza en kijken we met z’n allen een leuk filmpje. Heel gezellig!”

Vind een Parenting Course bij jullie in de buurt